KEDUDUKAN IJAB QABUL DALAM HIBAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN HANABILAH)

NURAFLAH, 521000249 (2015) KEDUDUKAN IJAB QABUL DALAM HIBAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN HANABILAH). Skripsi thesis, IAIN ZAWIYAH COTKALA LANGSA.

[img]
Preview
Text
READY.pdf

Download (195Kb) | Preview

Abstract

Hibah adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup. Atau suatu perjanjian sepihak kepada orang lain untuk memberikan barangnya, dan dilakukan tanpa paksaaan kepada penerima hibah. Atau dengan kata lain pemberian tersebut dilakukan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendapat mazhab Syafi’i tentang ijab qabul dalam hibah serta penjelasan tentang pendapat kalangan Hanabilah tentang ijab qabul dalam hibah dan untuk menambah sumbangan pemikiran atau wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulus yang terdapat di dalam kitab, buku maupun jurnal dan artikelartikel yang berkenaan dengan pembahasan. Hasil penelitian bahwa pendapat mazhab Syafi’i mengatakan bahwa hibah haruslah menggunakan ijab qabul namun dari kalangan Hanabilah mengatakan bahwa hibah tidak harus dengan ijab qabul. Manfaat penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I: Zubir, MA Pembimbing II: Syahrizal, MA
Uncontrolled Keywords: IJAB QABUL, MAZHAB SYAFI’I
Subjects: Hukum Islam > Munakahat
Hukum Islam > Mahzab dalam Islam > Imam Syafi'i
Divisions: Fak. Syariah > Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Depositing User: mrs Editor Pustaka
Date Deposited: 21 Feb 2017 08:31
Last Modified: 21 Feb 2017 08:31
URI: http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/878

Actions (login required)

View Item View Item